Object structure
Title:

Droga do zatrudnienia osób ubiegających się o azyl na przykładzie regionu Kronoberg w Szwecji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The path to the employment for asylum seekers on the example of Kronoberg county in Sweden

Creator:

Elmkvist, Magdalena

Subject and Keywords:

azyl ; dostęp do zatrudnienia ; region Kronoberg ; Szwecja ; asylum ; access to employment ; Kronoberg County ; Sweden

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 90-104

Abstrakt:

Celem artykułu jest naświetlenie trudności z integracją społeczną, podjęciem zatrudnienia, z jakimi brykają się osoby ubiegające się o azyl w Szwecji. Autorka przedstawi problem, posiłkując się danymi z regionu Kronoberg, gdzie w ciągu ostatnich 15 lat – z racji przyjęcia znacznej liczby azylantów – dwukrotnie wzrósł stosunek osób urodzonych poza granicami Szwecji do obywateli szwedzkich (z 9% do ponad 18%). Przybliżono proces azylowy z jego uwarunkowaniami prawnymi oraz ukazano działania na rzecz osób ubiegających się o azyl podczas oczekiwania na decyzję Urzędu do spraw Cudzoziemców. Podjęto formalne kwestie związane z zakwaterowaniem, wsparciem finansowym, dostępem do edukacji, opieki zdrowotnej oraz rynkiem pracy. Kolejne zagadnienie to koszty związane z osobami ubiegającymi się o azyl w Szwecji oraz wyzwania stojące przed szwedzką polityką migracyjną poprzez stworzenie jak najlepszych warunków azylantom do stania się aktywnymi uczestnikami rynku pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.08

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: