Object structure
Title:

Dysproporcje w wynagradzaniu pracowników w bankach prowadzących działalność w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Differences in employees remuneration in Polish banks

Creator:

Folwarski, Mateusz

Subject and Keywords:

banki w Polsce ; wynagrodzenia ; zatrudnienie w bankowości ; banks in Poland ; remuneration ; employment in banking

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 105-114

Abstrakt:

Problem wynagrodzeń kadry zarządzającej w bankach (zwłaszcza ich poziom i struktura) był krytykowany w licznych dokumentach regulujących system finansowy w Unii Europejskiej. Niemniej jednak znacznym problemem jest określenie i ujednolicenie elementów wchodzących w skład wynagrodzeń. EBA w licznych dokumentach publikuje dane dotyczące liczby osób wynagradzanych w bankach powyżej 1 mln euro rocznie. W latach 2014-2015 liczba takich osób znacznie wzrosła. Liczba pracowników zatrudnionych w największych bankach działających w Polsce znacznie spadła. Spowodowane jest to bardzo często ewolucją kanałów dystrybucji usług bankowych. W polskim sektorze bankowym w analizowanych bankach najniżej wynagradzani są pracownicy BZ WBK SA (przeciętnie). Największe dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniem prezesa banku a średnim wynagrodzeniem pozostałych pracowników występują w banku Pekao SA. Prezes tego banku w 2016 roku był 82 razy lepiej wynagradzany, aniżeli wynosiło przeciętne wynagrodzenie osób, którymi zarządzał

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.09

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: