Object structure
Title:

Zaufanie a źródła doradztwa małej firmy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Trust vs. business advice providers for a small firm

Creator:

Głodek, Paweł

Subject and Keywords:

mała firma ; doradztwo biznesowe ; zaufanie ; źródła doradztwa ; small firm ; business advice ; trust ; business advice providers

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 125-136

Abstrakt:

W niniejszym artykule skoncentrowano się na problematyce wykorzystania zaufania w ramach umów doradztwa biznesowego dla małych firm. Analiza została przeprowadzona przy użyciu wyników badania 400 małych firm działających w Polsce, które korzystały z zewnętrznych porad biznesowych w ciągu ostatnich trzech lat przed badaniem. Jej wyniki wskazują na istotną rolę zaufania w ramach realizacji działań doradczych, niemniej wskazano też na zasadnicze różnice w odniesieniu do poszczególnych źródeł doradztwa oraz do rodzajów zaufania. Zauważono koncentrację na zaufaniu wynikającym z relacji osobistych przy znacząco mniejszym znaczeniu wcześniejszych doświadczeń doradztwa. Zidentyfikowano ponadto relatywnie wysoki udział relacji formalnych, w całości bazujących na umowach pisemnych. Nie są one typowe dla wyników badań uzyskanych w innych krajach UE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.11

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: