Object structure
Title:

Badanie cykliczności na rynku instrumentów finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cyclical analysis on the financial instrumentmarket

Creator:

Karkowska, Renata ; Kravchuk, Igor

Subject and Keywords:

cykl koniunkturalny ; rynek papierów wartościowych ; instrumenty pochodne ; efekt zarażania

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 149-159

Abstrakt:

Celem badania jest weryfikacja zjawiska cykliczności na rynku papierów wartościowych i derywatów. W badaniu została przyjęta metoda punktów zwrotnych, z kolei identyfikację szczytów i dna rynków dokonano na podstawie metody Claessensa. Ponadto analizie zostanie poddany poziom synchronizacji cykliczności wahań wybranych wskaźników rynkowych w krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego. Nasilające się zjawiska synchronizacji rynków powodują większą przewidywalność zachodzących na nich zmian, ale z drugiej strony potęgują ryzyko systemowe. Próba badawcza obejmuje rynek rozwinięty – Niemcy, rynki wschodzące – Polska, Rosja i rynek graniczny – Ukraina. Badanie zostało przeprowadzone w latach 1996-2015. Wyniki badania potwierdzają obecność znacznego poziomu synchronizacji cykli, co jest potwierdzeniem istotnych powiązań między rynkami. Zjawisko to może się nasilać w oparciu o efekt zarażania przy realizacji niestabilności finansowej, w tym systemowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.13

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: