Object structure
Title:

Ustawowy wskaźnik zatrudnienia a sytuacja sektora zakładów pracy chronionej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Statutory ratio of employment vs. a situation of the sector of sheltered workshops

Creator:

Koza, Andrzej

Subject and Keywords:

zakłady pracy chronionej ; wskaźnik zatrudnienia ; osoby niepełnosprawne ; sheltered workshops ; employment rate ; disabled people

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 160-170

Abstrakt:

Niniejszy artykuł dotyczy zmian zachodzących na rynku pracy osób niepełnosprawnych i sytuacji sektora zakładów pracy chronionej na tym rynku w kontekście zmian ustawowych wskaźników zatrudnienia, warunkujących uzyskanie bądź utrzymanie statusu zakładu pracy chronionej. W latach 2011-2016 dokonały się najistotniejsze zmiany ustawowe regulujące minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, warunkujący posiadanie lub nadanie pracodawcy statusu zakładu pracy chronionej. Powodowało to konieczność podwyższenia odsetka osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu załogi z 40% do 50%, a osób niepełnosprawnych znacznie z 10% do 20%. Zmiany te okazały się na tyle niekorzystne, że ponad 600 tego typu pracodawców w latach 2011-2012 zrezygnowało lub utraciło status zpch. Dodatkowo w kolejnych latach wyraźnie zmniejszyło się zainteresowanie pracodawców ubieganiem się o przyznanie takiego statusu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.14

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: