Object structure
Title:

Sharing economy jako nowy trend społeczno-gospodarczy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sharing economy – as a new socio-economic trend

Creator:

Koźlak, Aleksandra

Subject and Keywords:

collaborative consumption ; sharing economy ; collaborative economy ; gospodarka współdzielenia ; współdzielona konsumpcja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 171-182

Abstrakt:

Koncepcja wspólnego wykorzystywania zasobów lub dzielenia się nimi nie jest zjawiskiem nowym, jednak rozwój technologii mobilnych i społeczności internetowych spowodował, że wymiana zasobów nabrała zupełnie innego wymiaru i dynamicznie zwiększa się jej skala, obejmując coraz to nowe sektory gospodarowania. Jak większość stosunkowo nowych zjawisk, tak i sharing economy jest różnie definiowane i nie jest ustalone, które formy dzielenia się nazwa ta powinna obejmować, a których nie. W artykule przedstawiono koncepcję sharing economy, scharakteryzowano obszary jej wdrożenia oraz omówiono czynniki wywierające istotny wpływ na jej rozwój. Artykuł ma charakter przeglądowy i powstał na podstawie badań literaturowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.15

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: