Object structure
Title:

Czemu niska stopa procentowa nie zapewnia pełnego zatrudnienia? Wnioski ze zmodyfikowanej teorii funduszy pożyczkowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Why low interest rate does not ensure full employment? Conclusions from the modified theory of loan funds

Creator:

Krawczyk, Marcin

Subject and Keywords:

teoria funduszy pożyczkowych ; naturalna stopa procentowa ; pełne zatrudnienie ; niska stopa procentowa ; deflacja ; deflacyjne oczekiwania ; theory of loan funds ; natural interest rate ; full employment ; low interest rate ; deflation ; deflationary expectations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 183-192

Abstrakt:

W artykule podjęty został problem niskiego poziomu rynkowej stopy procentowej i jednocześnie występującego niepełnego zatrudnienia. Problem jest rozważany na gruncie teorii ekonomii. Propozycja wyjaśnienia została przedstawiona za pomocą modyfikacji jednej z teoretycznych koncepcji – teorii funduszy pożyczkowych – w myśl której giętkość stopy procentowej, zrównując ze sobą wielkość inwestycji oraz oszczędności, potrafi zapewnić pełne zatrudnienie w gospodarce. Dzieje się tak niezależnie od poziomu tej stopy, a więc również wtedy, gdy kształtuje się w pobliżu swojej granicy, którą jest zero. Zaproponowana modyfikacja teorii funduszy pożyczkowych polega na uwzględnieniu w jej konstrukcji warunków recesji oraz deflacyjnych oczekiwań podmiotów gospodarczych. Wtedy można wyciągnąć z niej odmienny wniosek: pełne zatrudnienie nie jest możliwe, bo w takich warunkach poziom stopy procentowej równy zero jest zbyt wysoki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.16

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: