Object structure
Title:

Znaczenie usług w handlu zagranicznym województwa dolnośląskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The meaning of services in the international trade of Dolnośląskie Voivodeship

Creator:

Malkowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

międzynarodowa wymiana usług ; międzynarodowa wymiana towarów ; województwo dolnośląskie ; obszar przygraniczny ; rozwój regionów ; international exchange of services ; international exchange of goods ; Dolnośląskie Voivodeship ; border area ; development of regions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 241-249

Abstrakt:

W artykule poruszono problematykę handlu zagranicznego w aspekcie rozwoju regionów. Celem badań jest ocena znaczenia usług w wymianie międzynarodowej dla gospodarki regionu przygranicznego. Obszar terytorialny badań stanowiło województwo dolnośląskie. W pracy wykorzystano metodę analizy danych statystycznych w okresie 2010-2013. Przedstawiono analizę wymiany handlowej towarów i usług badanego regionu. Za pomocą wybranych wskaźników, w tym udział badanej jednostki w generowaniu eksportu i importu krajowego oraz stopy eksportu towarów i usług, podjęto próbę oceny roli usług w gospodarce województwa dolnośląskiego. Badania wykazały, że w międzynarodowej wymianie województwa dolnośląskiego rośnie udział usług, a maleje udział towarów. Wzrasta też otwartość tej gospodarki, co ma znaczenie dla jego rozwoju. Należy też uznać, że jest ważną determinantą rozwoju regionu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.22

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: