Object structure
Title:

Neuroekonomia – nauka urealniająca ekonomiczne wybory

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Neuroeconomics – the science that makes economic choices real

Creator:

Miłaszewicz, Danuta

Subject and Keywords:

neuroekonomia ; istota ; obszary badawcze ; neuroeconomics ; essence ; research areas

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 250-261

Abstrakt:

Dokonywanie wyborów jest jednym z najważniejszych zagadnień w teorii ekonomii. Ekonomia neoklasyczna wyjaśnia podejmowanie decyzji ekonomicznych, posługując się modelem homo oeconomicus, który poddawany jest krytyce przez liczne nurty ekonomii heterodoksyjnej. Jednym z nich, stanowiącym część ekonomii behawioralnej i ekonomii eksperymentalnej, jest neuroekonomia. Rozwijająca się w szybkim tempie neuroekonomia, wykorzystując eksperymenty ekonomiczne, dostarcza empirycznych dowodów występowania, w dokonywanym przez jednostki procesie wyboru, ograniczeń poznawczych i obliczeniowych, pozwala też wyjaśnić i przewidywać dokonywane wybory, zachowania oraz postawy ludzi. Celem opracowania jest przedstawienie źródeł powstania neuroekonomii, istoty tej nauki i obszarów jej badań. Realizacja tego celu wymagała zastosowania metody analizy literatury przedmiotu i jej syntezy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.23

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: