Object structure
Title:

Innowacyjność w działalności inwestycyjnej sektora MMP na przykładzie badań ankietowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovativeness in the investment activity of the sector of SMEs on the examination of investigation studies

Creator:

Sosińska-Wit, Małgorzata ; Gałązka, Karolina

Subject and Keywords:

innowacyjność ; inwestycje ; sektor MMP ; innovation ; investment ; SME sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 366-378

Abstrakt:

Innowacje i powiązane z nimi inwestycje pełnią ważną rolę w rozwoju i poprawie konkurencyjności sektora mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) w Polsce. Badanie poziomu innowacyjności, jak i wysokości inwestycji w tym sektorze stało się obiektem zainteresowań wielu autorów. W artykule poddano analizie charakter przedsięwzięć inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w zakresie innowacji, wysokość ponoszonych nakładów i źródła ich finansowania. Niski poziom innowacyjności jest jednym z kluczowych problemów gospodarki polskiej. Tymczasem wiedza i umiejętne jej wykorzystanie stały się w ostatnim czasie podstawowym czynnikiem decydującym o atrakcyjności i konkurencyjności gospodarki na rynku globalnym. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki oraz wyniki przeprowadzanych badań własnych, w dalszej części pracy autorki weryfikują tezę o wpływie wysokości inwestycji sektora MMP na ich innowacyjność

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.32

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: