Object structure
Title:

Zjawisko imigracji w perspektywie teorii wzrostu. Rola kapitału ludzkiego i społecznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489; s. 379-392

Creator:

Sternal, Bartosz Jan

Subject and Keywords:

imigracja ; kapitał ludzki ; kapitał społeczny ; efekty skali ; immigration ; human capital ; social capital ; scale effects

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 379-392

Abstrakt:

W niniejszym artykule analizowany jest wpływ zróżnicowania między populacją imigrantów i miejscową ze względu na kapitał ludzki i społeczny na wzrost gospodarczy. W ramach analizy za pomocą modelu wzrostu z kapitałem ludzkim pokazany zostaje niejednorodny wpływ imigracji ludności o innej skłonności do inwestowania w kapitał ludzki niż ludność kraju docelowego na poziom dochodu różnych grup ludności kraju docelowego. W ramach analizy zróżnicowania kapitału społecznego między imigrantami i tubylcami pokazane zostają zagrożenia związane z niechęcią do kooperacyjnych zachowań po którejkolwiek ze stron. Pokazany zostaje też wpływ zwiększania populacji w wyniku imigracji na powiększanie możliwości specjalizacji umiejętności w kraju napływowym, co ma skutki zarówno dla akumulacji kapitału ludzkiego, jak i absorpcji technologii przez gospodarkę

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.33

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: