Object structure
Title:

Kapitał społeczny ludzi młodych – analiza badań wśród studentów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social capital of young people − analysis of research among students

Creator:

Szkudlarek, Piotr

Subject and Keywords:

kapitał społeczny ; aktywność społeczna ; zaufanie ; social capital ; social activity ; trust

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 393-404

Abstrakt:

Celem opracowania jest dokonanie charakterystyki oraz porównania kapitału społecznego studentów w wymiarze zaufania i aktywności społecznej. Na początku przedstawiono teoretyczne zagadnienia dotyczące kapitału społecznego. Następnie omówiono kwestie zaufania oraz aktywności społecznej. Po przedstawieniu metodyki badań własnych (część trzecia opracowania) zaprezentowano wyniki badań ankietowych. Zostały one przeprowadzone dwukrotnie (na pierwszym roku studiów i ponownie na trzecim roku studiów) wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na początku oraz na końcu studiów pierwszego stopnia. Uzyskane wyniki pokazały, że podczas trzech lat studiów nie doszło do zasadniczych zmian kapitału społecznego studentów w wymiarze zaufania i aktywności społecznej. Na uwagę zasługuje niska aktywność społeczna, szczególnie w aspekcie tworzenia państwa obywatelskiego, niski poziom zaufania do osób spoza najbliższego otoczenia studentów, cudzoziemców oraz władz państwowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.34

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: