Object structure
Title:

Dobrobyt społeczno-ekonomiczny w krajach UE w warunkach pokryzysowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Socio-economic welfare in UE countries after crisis conditions

Creator:

Śleszyńska- Świderska, Anna

Subject and Keywords:

dobrobyt społeczno-ekonomiczny ; poziom życia ; pomiar dobrobytu ; ranking krajów UE ; analiza skupień ; socio-economic welfare ; standard of living ; welfare measurement ; EU ranking ; cluster analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 427-437

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest analiza i ocena zmian dobrobytu w krajach UE w kontekście sytuacji pokryzysowej. Dla osiągnięcia celu zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, porządkowanie statystyczne i analizę skupień. Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych w badaniu jest baza EUROSTAT oraz raporty i strony internetowe związane z wykorzystanymi w artykule miernikami dobrobytu, takimi jak: PKB per capita, Human Development Index i Happy Planet Index. Podmiotem badań w artykule są kraje UE, a przedmiotem badań ich dobrobyt społeczno-ekonomiczny. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyciągnąć można wniosek, że w warunkach pokryzysowych w dobrobycie krajów UE niewątpliwie nastąpiły zmiany, które w poszczególnych krajach miały zróżnicowany kierunek i siłę. Nieznacznie, ale zwiększył się dystans w poziomie dobrobytu pomiędzy skrajnymi państwami UE oraz nastąpił ogólny wzrost zróżnicowania dobrobytu pomiędzy krajami UE. Ponadto w dobrobycie w ujęciu ilościowym nastąpiły mniej zauważalne zmiany aniżeli w dobrobycie w ujęciu jakościowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.37

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: