Object structure
Title:

Zarządzanie talentami – praktyki w polskich firmach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Talent management – practices in Polish companies

Creator:

Włodarczyk, Agnieszka

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; zasoby ludzkie ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; talenty ; human capital ; human resources ; management of human resources ; talents

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 465-473

Abstrakt:

Rosnąca konkurencja na rynku powoduje, że ogromną rolę w organizacji odgrywają osoby posiadające unikatowe, odmienne od pozostałych osób, kompetencje, określane często jako talenty. W niniejszym artykule podjęto rozważania na temat zarządzania talentami. Celem opracowania jest przybliżenie praktyk z zakresu zarządzania talentami, które są stosowane w polskich firmach. W artykule podjęto rozważania teoretyczne, a także zaprezentowano wyniki trzech edycji badań, przeprowadzonych przez HRM partners SA. Badania pt.: „Praktyki zarządzania talentami w Polsce, czyli jak efektywnie identyfikować, rozwijać i utrzymywać talenty w firmie” były przeprowadzone w latach: 2010, 2013 i 2016. Na podstawie analizy materiału badawczego w podsumowaniu zaprezentowano rekomendacje dla polskich firm w zakresie wdrażania praktyk programów zarządzania talentami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.40

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: