Object structure
Title:

Ubóstwo na Litwie a emigracja w latach 2008- 2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Poverty in Lithuania vs. migration in 2008–2015

Creator:

Wołkonowski, Jarosław

Subject and Keywords:

ubóstwo ; wskaźniki migracji ; przestrzenne zróżnicowanie ; krzywa Kuznetsa ; korelacja Pearsona ; poverty ; Kuznets curve ; spatial diversity ; migration ; Pearson’s correlation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 491-503

Abstrakt:

Celem badawczym referatu jest analiza ubóstwa na Litwie i ustalenie jej wpływu na proces migracyjny. Badaniami objęto okres 2008–2015, dla którego Departament Statystyki Litwy dokonał obliczeń niezbędnych wskaźników ubóstwa. W artykule zastosowano metodę porównawczą wskaźników ubóstwa Litwy z innymi krajami UE oraz przestrzennego zróżnicowania ubóstwa na Litwie i w okręgach kraju. Taką samą metodę zastosowano do analizy procesu migracyjnego na Litwie w porównaniu z innymi krajami UE oraz przestrzennego zróżnicowania migracji na Litwie i w okręgach. Po dokonanej analizie danych korelacja Pearsona potwierdziła tezę, że między wskaźnikami ubóstwa a wskaźnikiem migracji jest silnie dodatnia korelacja dla kraju i dla większości okręgów. W toku przeprowadzonych badań nie udało się potwierdzić tezy Kuznetsa – wskaźniki ubóstwa nie miały trendu podobnego do krzywej Kuznetsa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.43

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: