Object structure
Title:

Podaż pracy jako bariera wzrostu gospodarczego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Labor supply as a barrier of economic growth in Poland

Creator:

Zieliński, Mariusz

Subject and Keywords:

podaż pracy ; wzrost gospodarczy ; zmiany demograficzne ; aktywność zawodowa ludności ; zatrudnienie ; labor supply ; economic growth ; demographic changes ; economically active population ; employment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 504-513

Abstrakt:

Artykuł poświęcono problematyce zmian sytuacji na rynku pracy w Polsce i ich wpływu na możliwości wzrostu gospodarczego. Analizie poddano związki między wzrostem gospodarczym, poziomem płac realnych i aktywnością zawodową ludności w latach 1997– –2015. Czynnikiem decydującym o skali podaży pracy w Polsce w kolejnych latach będzie zmniejszanie się zasobu ludności w wieku produkcyjnym. W artykule przyjęto hipotezę, że ze względów demograficznych, przy utrzymaniu dotychczasowych trendów gospodarczych, w Polsce podaż pracy stanie się barierą dla wzrostu gospodarczego. Prognoza oparta na założeniach utrzymania się tendencji z lat 2010–2015 dotyczących wzrostu gospodarczego, wzrostu popytu na pracę i aktywności zawodowej ludności, przy uwzględnieniu szacunków liczby ludności w wieku produkcyjnym, wskazuje, że podaż pracy stanie się barierą nawet dla 3% wzrostu gospodarczego już po 2020 roku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.44

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: