Object structure

Title:

Marketing nostalgiczny jako szansa dla renesansu rzemiosła na Dolnym Śląsku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Nostalgia marketing as a chance for craft renaissance in Lower Silesia

Creator:

Czerska, Iwona ; Michalczyk, Radosław

Subject and Keywords:

marketing nostalgiczny ; rzemieślnik ; zanikające zawody rzemieślnicze ; nostalgia marketing ; craftsman ; endangered craft professions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 113-120

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania istoty i wagi marketingu nostalgicznego w kontekście szansy dla ginących zawodów rzemieślniczych. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz stron internetowych prezentujących zawody rzemieślnicze w Polsce. Powołano się także na informacje pochodzące z wywiadu telefonicznego. Przedstawiono przykłady zanikających zawodów rzemieślniczych z wyszczególnieniem nazwy zawodu i rzemieślnika oraz wykonywanymi przez niego zadaniami. Zaprezentowano wyniki wdrożenia marketingu nostalgicznego dla wybranych zawodów rzemieślniczych. Opisano przykład redekoracji zakładu szewskiego w Warszawie, a także umiejętne wykorzystanie nawiązania do długoletniej tradycji i historii w pracowni złotniczej w Kluczborku. Wreszcie omówiono perspektywę Dolnego Śląska w zakresie wsparcia dla zanikających zawodów rzemieślniczych

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490 ; Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu