Show structure

Title:

Rezyliencja ekonomiczna Wrocławia w kontekście miast europejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic resilience of Wrocław in the context of European cities

Creator:

Drobniak, Adam

Subject and Keywords:

rezyliencja ; rezyliencja ekonomiczna ; Wrocław ; resilience ; economic resilience

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 123-133

Abstrakt:

Problem badawczy dotyczy następującego zagadnienia: jaka jest rezyliencja ekonomiczna miasta analizowana w kontekście innych ośrodków miejskich. Celem artykułu jest określenie rezyliencji ekonomicznej Wrocławia w relacji do innych, porównywalnych pod względem gospodarczym, ośrodków miejskich w Europie. W warstwie teoretyczno-metodycznej artykuł bazuje na przeglądzie dorobku w dziedzinie urban resilience oraz zastosowaniu analizy wskaźnikowej do oceny poziomu rezyliencji ekonomicznej miast. W warstwie empirycznej zaprezentowano wyniki badań nad rezyliencją ekonomiczną Wrocławia w relacji do wybranych miast europejskich, tj. zidentyfikowanych na podstawie porównywalnych: poziomów PKB, dynamiki PKB, wielkości oraz dynamiki zatrudnienia

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.11

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490 ; Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu