Object structure
Title:

Procesy modernizacyjne w rolnictwie a zrównoważony rozwój

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modernization processes in agriculture and sustainable development

Creator:

Bisaga, Anna

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; modernizacja rolnictwa ; instytucje ; region ; sustainable development ; modernization of agriculture ; institutions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 45-52

Abstrakt:

Celem opracowania jest wskazanie na różne wymiary procesów modernizacyjnych istotnych dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Omawiane są: endogenizacja rozwoju rolnictwa, ekologizacja, dyfuzja wiedzy i informacji, warunki ponownego zakorzenienia rolnictwa w terytorium. Wskazano także na znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych w inicjowaniu ścieżek modernizacyjnych. Analizy teoretyczne zilustrowano wnioskami z badań przeprowadzonych z wykorzystaniem wywiadu kwestionariuszowego w towarowych gospodarstwach rolnych regionu opolskiego. Potwierdzają one, że zakres i tempo zmian modernizacyjnych w poszczególnych wymiarach mogą być zasadniczo różne, a zrównoważony rozwój rolnictwa jest uwarunkowany terytorialnie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.04

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: