Show structure

Title:

Metody wielokryterialne w równoważeniu procesów społeczno-gospodarczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multi-criteria methods in balancing socio-economic processes

Creator:

Broniewicz, Elżbieta ; Dziurdzikowska, Ewelina

Subject and Keywords:

wielokryterialne wspomaganie decyzji ; lokalizacja inwestycji ; multi-criteria decision support ; investments location

Description:

Celem artykułu jest wskazanie metod wielokryterialnych do podejmowania decyzji w warunkach rozwoju zrównoważonego, a więc zapewniającego równoważenie aspektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Przydatność analizy wielokryterialnej ukazano na przykładzie decyzji lokalizacji inwestycji liniowej – obwodnicy miejscowości. Przy pomocy trzech metod: AHP, TOPSIS oraz PROMETHEE, dokonano wyboru najlepszego wariantu lokalizacyjnego. Badania wykazały spójność uzyskanych wyników analizy z wykorzystaniem wszystkich metod oraz ich użyteczność przy podejmowaniu decyzji mających na celu równoważenie procesów społeczno-gospodarczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

DOI: 10.15611/pn.2017.491.05

Source:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 53-62

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu