Object structure
Title:

Metody wielokryterialne w równoważeniu procesów społeczno-gospodarczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multi-criteria methods in balancing socio-economic processes

Creator:

Broniewicz, Elżbieta ; Dziurdzikowska, Ewelina

Subject and Keywords:

wielokryterialne wspomaganie decyzji ; lokalizacja inwestycji ; multi-criteria decision support ; investments location

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 53-62

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie metod wielokryterialnych do podejmowania decyzji w warunkach rozwoju zrównoważonego, a więc zapewniającego równoważenie aspektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Przydatność analizy wielokryterialnej ukazano na przykładzie decyzji lokalizacji inwestycji liniowej – obwodnicy miejscowości. Przy pomocy trzech metod: AHP, TOPSIS oraz PROMETHEE, dokonano wyboru najlepszego wariantu lokalizacyjnego. Badania wykazały spójność uzyskanych wyników analizy z wykorzystaniem wszystkich metod oraz ich użyteczność przy podejmowaniu decyzji mających na celu równoważenie procesów społeczno-gospodarczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.05

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: