Object structure
Title:

Koncepcja rozwoju zrównoważonego według Austriackiej Szkoły Ekonomii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The concept of sustainable development in regard to the Austrian School of Economics

Creator:

Dąbek, Wojciech

Subject and Keywords:

Austriacka Szkoła Ekonomii ; ASE ; rozwój zrównoważony ; regulacje ; Austrian School of Economics ; sustainable development ; regulations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 107-115

Abstrakt:

Celem pracy jest przedstawienie spojrzenia Austriackiej Szkoły Ekonomii na problematykę rozwoju zrównoważonego. Autor posłużył się w tym celu metodą analizy i krytyki piśmiennictwa. Szczegółowo zdefiniował pojęcie zrównoważonego rozwoju – zarówno składowe tego terminu, jak i całe jego znaczenie, posiłkując się definicją UNESCO. Następnie przedstawił podstawy metodologii Austriackiej Szkoły Ekonomii, subiektywistycznego i indywidualistycznego nurtu w ekonomii, którego zwolennicy, posługując się metodologiczną zasadą homo agens (człowiek działający), wykazują nieskuteczność rządowych interwencji. W trzeciej części pracy autor stara się wykazać możliwość implementacji zasad oraz idei rozwoju zrównoważonego do rzeczywistej gospodarki, aby nie było konieczności uciekania się do przymusowych regulacji bądź nakazów instytucjonalnych, narzuconych przez organy państwowe bądź organizacje międzynarodowe. Jednym z tych sposobów może być Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. W podsumowaniu zaprezentowano wnioski

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.10

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: