Object structure
Title:

Przesłanki i kierunki reindustrializacji gospodarki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Premises and directions for reindustrialization of the economy

Creator:

Górka, Kazimierz ; Grzeganek- Więcek, Brygida ; Szopa, Romuald

Subject and Keywords:

etapy rewolucji przemysłowej ; era poprzemysłowa i dezindustrializacja ; dominacja sektora usług ; odbudowa przemysłu ; kontrowersje reindustrializacji w Polsce ; stages of the industrial revolution ; post-industrial era and deindustrialization ; the dominant role of services sector ; reconstruction of the industry ; controversies withreindustrialization in Poland

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 181-191

Abstrakt:

Autorzy prezentują kierunki rozwoju industrializacji z podziałem na cztery etapy rewolucji przemysłowej. Dłużej zatrzymują się nad charakterystyką jej IV etapu w postaci ery poprzemysłowej i serwicyzacji, czyli szybszego rozwoju usług procesów dezindustrializacji. Ilustrują to zmianami udziału tych sektorów w tworzeniu PKB w Polsce i innych krajach. Następnie podejmują kwestię reindustrializacji w USA, Unii Europejskiej i w Polsce. Na zakończenie krytycznie oceniają ambitny, ale mało realny program „Inwestycje polskie”, określany jako plan Morawieckiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.17

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: