Object structure
Title:

Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Connections between social economy and sustainable development

Creator:

Górka, Kazimierz ; Thier, Agnieszka

Subject and Keywords:

ekonomia społeczna ; gospodarka i przedsiębiorstwa społeczne ; organizacje pozarządowe ; trzeci sektor ; rozwój trwały ; social economy ; economy and social enterprises ; NGOs ; voluntary sector ; sustainable development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 192-201

Abstrakt:

Autorzy prezentują istotę ekonomii (gospodarki) społecznej zwłaszcza w wydaniu tzw. nowej ekonomii społecznej i jej rolę w zwiększaniu zatrudnienia – głównie ludzi wykluczonych społecznie oraz wolontariuszy – a także w demokratyzacji systemu zarządzania. Następnie analizują pojęcie i strukturę trzeciego sektora gospodarki oraz jego główne elementy składowe, jak organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne, oraz ich powiązania z rozwojem trwałym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.18

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: