Object structure
Title:

Zastosowanie podejścia Presja-Stan-Reakcja do problemu ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of Pressure-Status-Response approach to the problem of reducing low emissions from households in Poland

Creator:

Graczyk, Andrzej

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; niska emisja ; sustainable development ; low emission

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 202-209

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja problemów ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z gospodarstw domowych oraz zaproponowanie wskaźników służących operacjonalizacji celów i działań. Problemy i wskaźniki przedstawiono w kolejnych częściach poświęconych: presji środowiskowej (zagrożenia, stresu), stanowi (jakości) środowiska oraz reakcji (działań zapobiegawczych). Ograniczanie niskiej emisji wymaga przede wszystkim aktywności lokalnej samorządów i gospodarstw domowych. Szczególną rolę powinny odegrać systemy finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Muszą dotyczyć nie tylko samych domów i mieszkań, ale także systemów zasilania budynków w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę lub parę. Konieczne jest też takie wzmocnienie działań kontrolnych i zmian w systemie gospodarki odpadami, aby w gospodarstwach domowych przestało się opłacać wykorzystywanie do ogrzewania odpadów i paliw wysokoemisyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.19

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: