Object structure
Title:

Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa idea czy stare podejście? dobre praktyki społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Circular economy – a new idea or the old approach? Good practices of socially responsible companies

Creator:

Jastrzębska, Ewa

Subject and Keywords:

gospodarka o obiegu zamkniętym ; cykl życia produktu ; odpady ; dobre praktyki ; modele biznesowe ; przedsiębiorstwo ; circular economy ; product life cycle ; waste ; good practices ; business models ; company

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 220-234

Abstrakt:

Celem opracowania jest charakterystyka modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w kontekście starych i nowych koncepcji w tym zakresie, a także dobrych praktyk biznesowych (modeli i rozwiązań), przeprowadzona na podstawie analizy desk research. GOZ polega na zamykaniu obiegu cykli wydłużonego życia produktów i traktowaniu odpadów jako cennych surowców wtórnych, bazuje zatem na znanych od dawna koncepcjach, takich jak: 3R, LCA, czystsza produkcja, ekologia przemysłowa czy zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw. Jednak istotnym czynnikiem, stymulującym wzrost zainteresowania GOZ w ostatnich latach, jest rozwój ICT oraz bazującej na nim ekonomii współpracy, bowiem umożliwiają one fundamentalne zmiany zarówno na poziomie produkcji, jak i konsumpcji. Problematyka GOZ jest przede wszystkim działaniem praktycznym, czego dowodzi zarówno realizowana polityka UE, jak i coraz liczniejsze dobre przykłady działań przedsiębiorstw w tym zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.21

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: