Object structure
Title:

Potencjał Polski południowo-zachodniej w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych – artykuł przeglądowy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Potential of south-western Poland in terms of energy production from renewable sources – review article

Creator:

Komoszyński, Piotr

Subject and Keywords:

odnawialne źródła energii ; lokalne zasoby energetyczne ; region Polski południowo-zachodniej ; renewable energy sources ; local energy resources ; south-western Poland region

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 244-251

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba identyfikacji potencjału zasobów energii odnawialnej znajdujących się w Polsce południowo-zachodniej. Pierwsza część artykułu stanowi charakterystykę przedmiotu badań regionu południowo-zachodniego Polski. W drugiej części artykułu przedstawiony został stan obecny energetyki Polski południowo-zachodniej. Część trzecia artykułu stanowi próbę syntezy badań i opracowań w zakresie zasobów energii odnawialnej. Artykuł został zakończony wnioskami. Choć problem ten został poruszany w literaturze przedmiotu, to wydaje się, że jest on niedostatecznie zbadany na poziomie lokalnym. W pracy wykorzystano dostępne opracowania oraz dane statystyczne odnoszące się do zasobów energii odnawialnej w Polsce oraz jej regionach. Reforma polskiego sektora energetycznego, mająca na celu oparcie go na lokalnych zasobach energetycznych, może być utrudniona przez niewystarczającą identyfikację lokalnych źródeł energii

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.23

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491 ; Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: