Object structure
Title:

Analiza kosztów stacji uzdatniania wód powierzchniowych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of the costs of surface water treatment plants in Poland

Creator:

Miłaszewski, Rafał ; Panasiuk, Damian

Subject and Keywords:

stacja uzdatniania wód ; wody powierzchniowe ; analiza kosztów ; efektywność ekonomiczna ; water treatment plant ; surface waters ; cost analysis ; economic effectiveness

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491; s. 284-293

Abstrakt:

Analiza jednostkowych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych stacji uzdatniania wód powierzchniowych pokazuje, że koszty te maleją wraz z wydajnością stacji. Wyższe koszty występują dla stacji pobierających wody kategorii A2 i A3, a niższe pobierające wodę kategorii A1. Jednostkowe koszty inwestycyjne stacji uzdatniania wód powierzchniowych są wielokrotnie wyższe niż w przypadku stacji uzdatniania wód podziemnych. Jednostkowe koszty eksploatacyjne stacji uzdatniania wód powierzchniowych są natomiast nieznacznie niższe niż w stacjach uzdatniania wód podziemnych stosujących procesy fizyczno-chemiczne. Analiza struktury kosztów pokazała, że amortyzacja i zużycie energii są dominującymi składnikami kosztów stacji uzdatniania wód powierzchniowych. Kolejne miejsca zajmują wynagrodzenia oraz zużycie materiałów, a koszty remontów zależą od stanu technicznego stacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.27

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: