Object structure
Title:

Technologie przełomowe w gospodarowaniu nieodnawialnymi zasobami naturalnymi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The application of break-through technologies in the management of non-renewable natural resources

Creator:

Pindór, Tadeusz

Subject and Keywords:

technologie przełomowe ; nieodnawialne zasoby naturalne ; rozwój trwałyi zrównoważony ; break-through technologies ; non-renewable natural resources ; sustainable development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 323-331

Abstrakt:

Artykuł ma charakter przeglądowy. Zawiera wyniki badań nowych materiałów, nowych technologii oraz nowych produktów w kontekście implementacji kryteriów rozwoju trwałego i zrównoważonego. Przedstawiono i przeanalizowano właściwości oraz już rozpoznane i potencjalne obszary zastosowań rozwiązań innowacyjnych. Wśród nowych technologii uwagę skoncentrowano na tych, które mają charakter przełomowy, co związane jest zasadniczo z wykorzystaniem nanomateriałów, w szczególności alotropowych odmian węgla, takich jak grafen i fulereny, oraz odmiany alotropowe innych pierwiastków, to jest: cyny, germanu, krzemu, a także pierwiastków i surowców krytycznych. Zidentyfikowano czynniki, umożliwiające przestrzeganie zasad trwałego i zrównoważonego gospodarowania nieodnawialnymi zasobami naturalnymi, mimo wielkiej skali produkcji urządzeń wytwórczych, a przede wszystkim przedmiotów codziennego użytku nowej generacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.30

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: