Object structure
Title:

Udział społeczności lokalnej w zrównoważonym zarządzaniu środowiskiem na przykładzie jezior Łajskiego i Kośno

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local community participation in environment sustainable management: the case of Łajsk and Kośno lakes

Creator:

Turkowski, Konrad

Subject and Keywords:

współzarządzanie jeziorami ; ochrona jezior ; społeczność lokalna ; stowarzyszenie ekologiczne ; instytucje publiczne ; governance of lakes ; lakes protection ; local community ; ecological association ; public institutions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 352-363

Abstrakt:

Udział społeczności lokalnych w zarządzaniu jeziorami przedstawiono na przykładzie społeczności Łajs, miejscowości zlokalizowanej nad jeziorami Łajskim i Kośno (woj. warmińsko-mazurskie). Nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa spowodowała, że wody w Jeziorze Łajskim uległy całkowitej degradacji, grożąc wystąpieniem podobnych zmian w Jeziorze Kośno. Zmiany te wystąpiły mimo objęcia jezior i ich zlewni wieloma formami ochrony obszarowej. Mieszkańcy i sympatycy wsi założyli stowarzyszenie, którego celem jest przeciwdziałanie degradacji jezior. Stowarzyszeniu udało się skonsolidować wokół programu ochrony jezior najważniejsze regionalne i lokalne instytucje publiczne. Realizowany program ochrony jezior spójny jest ze światową koncepcją zintegrowanego zarządzania jeziorami i pokazuje, że nawet w systemie prawno-administracyjnym, w którym społeczeństwu przypisana jest przede wszystkim funkcja konsultacyjna, możliwy jest współudział w podejmowaniu decyzji i koordynowaniu działań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.33

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: