Object structure
Title:

Czynniki kształtujące trwałość obszarów wiejskich województwa podkarpackiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors shaping the sustainability of rural areas in the Podkarpackie Voivodeship

Creator:

Woźniak, Marian

Subject and Keywords:

trwałość ; obszary wiejskie ; województwo podkarpackie ; sustainability ; rural areas ; Podkarpackie Voivodeship

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 364-375

Abstrakt:

Główną osią procesu badawczego było przyjęcie przestrzennego obiektu badawczego, którymi były wszystkie gminy wiejskie w województwie podkarpackim, wiejska część gmin miejskich oraz gminy o dużej atrakcyjności turystycznej (nieujęte w poprzednich grupach). Podstawę badań własnych ukazanych w artykule stanowiły analizy autora, ukazujące czynniki trwałości obszarów wiejskich województwa podkarpackiego w pierwszej dekadzie XXI wieku, skupiające się na modelach trwałości wyznaczonych na podstawie danych z 2010 r., a więc w sześć lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W obliczeniach zastosowano metodę aglomeracji Warda, w której podstawą aglomeracji były odległości euklidesowe. Cel pracy koncentrował się na pokazaniu czynników mających wpływ na trwałość obszarów wiejskich na terenie województwa podkarpackiego pod kątem multidyscyplinarności i czynników kształtujących trwałość gmin miejsko-wiejskich, wiejskich oraz gmin o wysokiej atrakcyjności turystycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.34

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: