Object structure

Title:

Powstanie neuromakroekonomii jako efekt filtra biologicznego nałożonego na paradygmat ekonomii głównego nurtu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Creation of neuromacroeconomics as a result of a biological filter imposed on the paradigm of mainstream economics

Creator:

Noga, Marian

Subject and Keywords:

ekonomia ; ekonomia głównego nurtu ; neuromakroekonomia ; economics ; mainstream economics ; neuromacroeconomics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 493, s. 235-246

Abstrakt:

W artykule autor dokonuje analizy modyfikacji paradygmatu ekonomii głównego nurtu i stwierdza, że aby ta nauka dobrze opisywała rzeczywistość gospodarczą i formułowała predykcyjne wnioski, muszą na dotychczasowe osiągnięcia ekonomii być nałożone filtry, które umożliwią spełnienie tych zadań i uczynienie z ekonomii nauki kognitywnej. Jednym z takich filtrów jest biologia, która w połączeniu z ekonomią daje możliwość stworzenia nowej nauki – neuromakroekonomii. Efektem tej nauki w przyszłości będzie zbliżenie praw ekonomicznych do praw przyrodniczych, o czym ekonomiści marzyli od 300 lat

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.493.17

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 493 ; Instytucje w teorii i praktyce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu