Object structure

Title:

Opinie pracodawców z województwa opolskiego na temat przygotowania absolwentów szkół wyższych do pełnienia obowiązków zawodowych

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Opinions of employers from the Opole Province on the subject of preparing graduates of higher schools to perform professional duties

Creator:

Kudzia, Monika

Subject and Keywords:

wykształcenie ; szkolnictwo wyższe ; rynek pracy ; education ; higher education ; labor market

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 1(7), s. 22-32

Abstrakt:

W artykule przedstawiono opinię pracodawców z województwa opolskiego na temat przygotowania zawodowego absolwentów szkół wyższych. Głównym źródłem informacji były wypowiedzi pracodawców i ich przedstawicieli biorących udział w badaniach jakościowych. Badania te przeprowadzono w ramach indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) zrealizowanych w okresie od listopada 2015 r. do lutego 2016 r. Opinie pracodawców uzupełniono o samoocenę własnych kompetencji dokonaną przez studentów z Opolszczyzny, którzy wzięli udział w projekcie znanym pod nazwą Bilans Kapitału Ludzkiego. Na podstawie informacji uzyskanych podczas badań można stwierdzić, że w opinii pracodawców posiadanie wyższego wykształcenia ma znaczenie. Formalne wykształcenie wyższe nie gwarantuje jednak sukcesu zawodowego na regionalnym rynku pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2017.1.02

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 1 (7)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu