Object structure

Title:

Dyskurs o skuteczności podatku dochodowego w procesie redystrybucji dochodów we współczesnych systemach podatkowych

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Discourse about the effectiveness of income tax in the process of income redistribution in modern tax systems

Creator:

Wildowicz-Giegiel, Anna ; Lewkowicz-Grzegorczyk, Katarzyna

Subject and Keywords:

redystrybucja ; polityka fiskalna ; podatek dochodowy ; nierówności dochodowe ; sprawiedliwość opodatkowania ; redistribution ; fiscal policy ; income tax ; income inequalities ; fairness of taxation

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 1(7), s. 73-88

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza przyczyn niskiej skuteczności podatku dochodowego jako jednego z podstawowych instrumentów redystrybucji dochodów, dokonana w świetle zarówno poglądów ekonomistów reprezentujących różne kierunki i szkoły w ekonomii, jak i danych empirycznych. Dzięki analizie krytycznej literatury, a także zastosowaniu metody analizy deskryptywnej zrealizowano cel badawczy. Na podstawie analizy danych empirycznych dla krajów UE 28 stwierdzono, że z jednej strony zmniejszenie dochodów do dyspozycji podatników o najniższych dochodach na skutek wzrostu progresywności podatku dochodowego i obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, a z drugiej regresywność opodatkowania dochodów osób najzamożniejszych są odpowiedzialne za niską skuteczność podatku dochodowego jako instrumentu redystrybucji dochodu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2017.1.06

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 1 (7)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu