Object structure
Title:

Analiza sytuacji konkurencyjnej na rynku zakładów ubezpieczeń za pomocą zmodyfikowanej macierzy opłacalności biznesu

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Analysis of competition in the insurance sector using a modified matrix of business profitability

Creator:

Kopiński, Adam ; Porębski, Dariusz

Subject and Keywords:

ubezpieczyciel ; analiza finansowa ; macierz opłacalności biznesu ; insurer ; financial analysis ; Marakon Profitability Matrix

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 89-100

Abstrakt:

Oceną ekonomiczną zakładów ubezpieczeń zainteresowanych jest wiele podmiotów. Jednym z kluczowych wskaźników tej oceny jest rentowność kapitału własnego, która w zestawieniu z osiąganą składką przypisaną brutto pozwala na określenie sytuacji na rynku i poziomu konkurencji panującej wśród ubezpieczycieli. Metodologia badania – prezentacja wskaźnika rentowności kapitału własnego zakładów ubezpieczeń z osiąganą składką za pomocą narzędzia zmodyfikowanej macierzy opłacalności biznesu nawiązującej do klasycznej metody portfelowej i controllingu strategicznego znanej pod nazwą BCG. Wynik – na podstawie statystyk Polskiej Izby Ubezpieczeń obliczono dynamikę rentowności kapitału własnego dla funkcjonujących w Polsce zakładów ubezpieczeniowych. Następnie udział w runku mierzony wielkością składki przypisanej brutto ubezpieczycieli zestawiono razem z dynamiką ROE na zmodyfikowanej macierzy opłacalności biznesu. Oryginalność/ Wartość – przedstawienie wskaźnika ROE i składki przypisanej brutto za pomocą macierzy może być pomocne w analizie sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń i konkurencyjnego otoczenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2017.3.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: