Object structure
Title:

Formalnoprawny i instytucjonalny wymiar systemu ochrony klientów w zakresie ubezpieczeń na życie; gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

The formal, legal and institutional aspect of customer protection system in life insurance where the investment risk is borne by the policyholders

Creator:

Pisarewicz, Piotr ; Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja ; Kamieńaki, Wojciech

Subject and Keywords:

ochrona klienta ; zakład ubezpieczeń ; produkt ubezpieczeniowy ; ubezpieczenia na życie ; organ nadzoru ; regulacje prawne rynku ubezpieczeniowego ; client protection ; insurance company ; insurance products ; life insurance ; supervisory authority ; insurance market regulation

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 101-120

Abstrakt:

Celem opracowania jest analiza wybranych zagadnień dotyczących formalnoprawnego i instytucjonalnego wymiaru systemu ochrony klientów w zakresie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający. Podjętym problemem badawczym jest ocena praktycznej skuteczności systemu ochrony klientów w badanym obszarze rynku finansowego. Autorzy opracowania ocenili formalnoprawny oraz instytucjonalny wymiar ochrony klientów w naszym kraju jako prawidłowy i nie budzący większych zastrzeżeń. Podkreślili równocześnie, iż w sferze operacyjnej i praktycznej organy powołane przez państwo mogły podejmować w przeszłości więcej działań skuteczniej chroniących odbiorców usług finansowych. Zwrócono także uwagę na konieczność podejmowania dalszych kroków mających na celu poprawę pozycji klientów w przyszłości, czemu służyć powinny zarówno zapisy prawa, jak i procedury oraz działania powołanych do tego instytucji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2017.3.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: