Object structure
Title:

Znaczenie i zróżnicowanie inwestorów instytucjonalnych na rynku finansowym w Polsce

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Significance and differentiation of institutional investors in the financial market in Poland

Creator:

Szewc-Rogalska, Alina

Subject and Keywords:

inwestor instytucjonalny ; fundusze emerytalne ; fundusze inwestycyjne ; instytucjeu bezpieczeniowe ; rynek finansowy ; institutional investors ; pension funds ; investment funds ; insurance institutions ; financial market

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 136-152

Abstrakt:

Celem pracy jest określenie znaczenia i zróżnicowania inwestorów instytucjonalnych na rynku finansowym w Polsce w latach 2007–2015. Jako obiekt badań przyjęto: fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe i banki komercyjne. Zastosowano pomiar dynamiki wartości aktywów oraz analizę struktury portfela inwestycyjnego. Fundusze inwestycyjne wyróżniały się największą dynamiką wzrostu aktywów i dużą dywersyfikacją portfela inwestycyjnego. W strukturze portfela funduszy emerytalnych istotnie zmniejszył się udział obligacji i bonów skarbowych. W latach 2014 i 2015 w strukturze tego portfela dominowały akcje spółek. Działalność inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych i banków jest wyraźnie mniejsza niż funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Udział instrumentów finansowych w strukturze aktywów zakładów ubezpieczeń wynosił 57–72%, a w przypadku banków – jedynie 17–20%

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2017.3.09

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: