Object structure
Title:

Wpływ zmian regulacyjnych na wyniki niemieckich publicznych otwartych funduszy inwestycyjnych nieruchomości

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

The impact of regulatory changes on the results of German public open end real estate investment funds

Creator:

Wolski, Rafał ; Załęczna, Magdalena

Subject and Keywords:

niemiecki fundusz inwestycyjny nieruchomości ; zmiany regulacji prawnej ; wyniki inwestycji ; real estate investment fund ; Germany ; law ; investment results

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 153-166

Abstrakt:

Celem autorów jest ocena zmian prawnych z punktu widzenia ich wpływu na wyniki inwestycji w niemieckie publiczne otwarte fundusze inwestycyjne nieruchomości. Po części wprowadzającej, w której analizują wielkość rynku badanych funduszy oraz krótko charakteryzują wprowadzone zmiany regulacji prawnej, analizują efekty wprowadzonych zmian. Służy temu badanie dziennych cen wybranych funduszy inwestujących w nieruchomości, z okresu zarówno przed wprowadzeniem nowej regulacji prawnej, jak i po nim. Wykorzystując analizę wariancji ANOVA, autorzy testują istotność różnic pomiędzy średnimi. Autorzy założyli, że zmiany wprowadzone w funkcjonowaniu funduszy przełożyły się na wzrost cen jednostek uczestnictwa. Hipoteza ta nie znalazła potwierdzenia w badaniu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2017.3.10

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: