Title:

Równoległe aplikacje MES w systemach klastrowych do rozwiązywania zagadnień elektrostatyki

Creator:

Pokuta, Waldemar

Contributor:

Sadecki, Jan. Promotor

Subject and Keywords:

MES ; klaster obliczeniowy ; obliczenia równoległe

Description:

Projekt dotyczy zastosowania metod numerycznych w analizie pola elektrostatycznego, a jego zasadniczym celem było opracowanie efektywnych algorytmów równoległych obliczania rzadkich układów równań przy wykorzystaniu metody elementów skończonych. W pracy omówiono i porównano niestacjonarne metody iteracyjnego obliczania układów równań. W ramach pracy stworzono równoległą aplikację MES w środowisku Linux/MPI. W aplikacji wykorzystano optymalizację czasu obliczeń poprzez ograniczenie odwołań do pamięci i wykorzystanie techniki SSE2 (MMX), a następnie przedstawiono rozwiązanie przykładowego zadania. Wyprowadzony został model czasowy jednej iteracji równoległego rozwiązywania układów rzadkich (metodą CG) generowanych w MES dla klastrów obliczeniowych o węzłach wieloprocesorowych. Model został zweryfikowany z rzeczywistymi czasami wykonywania aplikacji równoległej w klastrze. Następnie model został wykorzystany do przeprowadzenia symulacji czasów obliczeń dla zmienionych parametrów klastra. Na obecnym etapie badań ograniczono się do analizy zagadnień dwuwymiarowych w środowiskach liniowych i izotropowych.

Publisher:

Politechnika Opolska

Place of publication:

Opole

Date:

2007

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Source:

D 175

Language:

pol

Relation:

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Własność autora