Show structure

Title:

„Wrocławski Budżet Obywatelski 2014” jako przestrzenna forma identyfikacji potrzeb inwestycyjnych w mieście

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

“Wroclaw Civil Budget 2014” as a spatial form of in- vestment needs identification in a city

Creator:

Tatarowska, Elżbieta ; Furmankiewicz, Marek

Subject and Keywords:

budżety partycypacyjne ; typologia i rozmieszczenie projektów ; Wrocław ; participation budgets ; typology and spatial distribution of projects

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 504, s. 120-133

Abstrakt:

W pracy analizowane są typy i rozmieszczenie przestrzenne projektów zgłoszonych i wybranych do realizacji w ramach „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014”. Najwięcej zgłoszonych projektów dotyczyło terenów i obiektów rekreacyjnych, modernizacji dróg i terenów oświaty (np. przyszkolnych). Natomiast największe poparcie uzyskały projekty dotyczące budowy chodników (wybrano 59% zgłoszonych), infrastruktury rowerowej, dróg i zagospodarowania terenów zieleni (wybrano od 32 do 35%). Rewitalizacje podwórek proponowano najczęściej w centralnych osiedlach miasta, natomiast budowę chodników na terenach peryferyjnych. W liczbach bezwzględnych najwięcej projektów zaproponowano i wybrano w centrum miasta, ale w kategoriach względnych (liczba projektów zgłoszonych i wybranych na 10 000 mieszkańców) wyróżniały się także niektóre osiedla peryferyjne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.504.12

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 504 ; Gospodarka przestrzenna – stan obecny i wyzwania przyszłości

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu