Object structure

Title:

Widok elektrowni wodnej "Południowej" we Wrocławiu od strony górnej wody podczas prowadzonych nadziemnych prac budowlanych i ustawiania krat wlotowych (30.05.1923 r.)

Creator:

Borski, J.

Contributor:

Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej

Subject and Keywords:

historia techniki ; architektura - historia - Śląsk, Dolny ; elektrownie - historia - Śląsk, Dolny ; elektrownie - Wrocław

Description:

Die Wasserkraftwerke der städtischen Elektrizitätswerke zu Breslau I. Suderoderkraftwere... Breslau 1924, s. 42 Abb. 42

Date:

1981-11

Resource Type:

fotografia ; reprodukcja

Source:

DUN1/HT/El/6/14822

Relation:

Historia Techniki. Dokumentacja fotograficzna Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; DUN1/Historia Techniki/Elektrownie/6/Wrocław ; Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury ; Działalność Upowszechaniająca Naukę (DUN) ; DUN1/Historia Techniki ; DUN1/Historia Techniki/Elektrownie ; DUN1/Historia Techniki/Elektrownie/6 ; DUN1/Historia Techniki/Elektrownie/6/Wrocław/"Południowa"

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska

Coverage:

Digitalizację materiałów przeprowadzono w ramach umowy 516/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę ; Opracowanie materiałów przeprowadzono w ramach umowy 585/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę