Object structure

Title:

Elektrownia wodna "Południowa" we Wrocławiu. Widok hali maszynowej od strony górnej wody i maszyna czyszcząca kraty wlotowe

Creator:

Borski, J.

Contributor:

Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej

Subject and Keywords:

historia techniki ; architektura - historia - Śląsk, Dolny ; elektrownie - historia - Śląsk, Dolny ; elektrownie - Wrocław

Description:

Die Wasserkraftwerke der städtischen Elektrizitätswerke zu Breslau I. Suderoderkraftwere... Breslau 1924, s. 33 Abb. 27

Date:

1981-11

Resource Type:

fotografia ; reprodukcja

Source:

DUN1/HT/El/6/14814

Relation:

Historia Techniki. Dokumentacja fotograficzna Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; DUN1/Historia Techniki/Elektrownie/6/Wrocław ; Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury ; Działalność Upowszechaniająca Naukę (DUN) ; DUN1/Historia Techniki ; DUN1/Historia Techniki/Elektrownie ; DUN1/Historia Techniki/Elektrownie/6 ; DUN1/Historia Techniki/Elektrownie/6/Wrocław/"Południowa"

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska

Coverage:

Digitalizację materiałów przeprowadzono w ramach umowy 516/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę ; Opracowanie materiałów przeprowadzono w ramach umowy 585/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę