Object

Title: Ocena ryzyka eksploatacji biogazowni rolniczych w Polsce na potrzeby ubezpieczeń od wybranych zdarzeń losowych

Title in english:

The risk assessment of biogas plants operation in Poland for the insurance from some random events

Creator:

Szymańska, Anna ; Wieteska, Stanisław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 500, s. 162-174

Abstrakt:

Jednym ze sposobów uzyskania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii są biogazownie. Dzięki wykorzystaniu odpadów, nie tylko rolniczych, i beztlenowej fermentacji uzyskuje się biogaz, który może być wykorzystany do produkcji metanu. Bioga¬zownie jak każde urządzenia techniczne narażone są na różnego rodzaju zagrożenia, w szcze¬gólności na wybuchy metanu. Celem artykułu jest ocena ryzyka eksploatacji biogazowni na potrzeby objęcia ich ochroną ubezpieczeniową. W artykule przedstawiamy stan biogazowni w Polsce i najbliższe perspektywy ich rozwoju. Wskazujemy zakres i warunki ubezpieczenia biogazowni od wybranych zdarzeń losowych. W artykule podajemy próby oszacowania sumy ubezpieczenia, a także rodzaje i częstości szkód, jakie mogą powstać w czasie eksploatacji biogazowni

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.500.14 ; oai:dbc.wroc.pl:41059

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 500 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Object collections:

Last modified:

Jul 22, 2019

In our library since:

May 11, 2018

Number of object content hits:

252

Number of object content views in PDF format

250

All available object's versions:

https://dbc.wroc.pl/publication/47749

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information