Object structure
Title:

Wybrane czynniki wewnętrzne i zawnętrzne w kształtowaniu modelu biznesu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected internal and external factors in shaping of the business model

Creator:

Danielak, Wiesław ; Sobotkiewicz, Dariusz

Subject and Keywords:

model biznesu ; kapitał intelektualny ; dynamiczne zdolności menedżerskie ; zdolności relacyjne ; business model ; intellectual capital ; dynamic managerial capabilities ; relational capabilities

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 496, s. 20-28

Abstrakt:

Celem artykułu jest ukazanie wybranych wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na kształtowanie modelu biznesu przedsiębiorstwa. W odniesieniu do czynników wewnętrznych skupiono uwagę na znaczeniu kapitału ludzkiego, jako składowej kapitału intelektualnego, w tworzeniu wartości dla przedsiębiorstwa i klientów. W ramach uwarunkowań zewnętrznych wskazano zaś na zmienność otoczenia w powiązaniu ze wzrostem znaczenia generowanych wewnątrz organizacji dynamicznych zdolności menedżerskich oraz zdolności relacyjnych w kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury, a w odniesieniu do empirycznych rozważań przedstawiono obserwacje praktycznych doświadczeń dotyczące kształtowania modelu biznesu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.496.02

Language:

pol

Relation:

Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 496

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: