Object structure
Title:

Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial statement as a source of information for stakeholders of the restructured hospital

Creator:

Bauer, Kinga ; Macuda, Małgorzata

Subject and Keywords:

szpital ; restrukturyzacja ; sprawozdanie finansowe ; interesariusze ; hospital ; restructuring ; financial statement ; stakeholders

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 37-47

Abstrakt:

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym źródłem informacji o kondycji finansowej jednostki. Może być ono również przydane dla interesariuszy restrukturyzowanych szpitali. Celem artykułu była analiza i ocena praktyk związanych z wykorzystaniem informacyjnej roli sprawozdań finansowych w procesach restrukturyzacyjnych jednostek sektora opieki zdrowotnej. Na metodę badawczą złożyły się studia literaturowe, analizy przypadków – powszechnie dostępnych (on-line) planów restrukturyzacji szpitali oraz wnioskowanie logiczne. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż zauważalne jest zróżnicowane podejście do udostępniania informacji finansowych w planach restrukturyzacji szpitali. Badane jednostki chętniej udostępniają obliczone wskaźniki finansowe oraz sprawozdania finansowe prognozowane dla okresów przyszłych niż sporządzone na podstawie danych historycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.03

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: