Object structure
Title:

Zafałszowania w sprawozdaniach finansowych i sposoby ich ograniczania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Falsifying financial statements and ways to reduce them

Creator:

Burchart, Renata ; Lelusz, Henryk

Subject and Keywords:

podstawa opodatkowania ; zafałszowania w sprawozdaniach finansowych ; biegły rewident w wykrywaniu oszustw księgowych ; monitorowanie i wykrywanie nadużyć ; tax base ; fraud in financial statements ; auditor in detecting fraud ; monitoring anddetecting of fraud

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 77-88

Abstrakt:

W publikacji zaprezentowano wiele metod zaciemniania, fałszowania i fryzowania bilansu oraz rachunku zysków i strat w firmach. Przedstawiono również sposoby wykrywania, ograniczania i zapobiegania fałszerstwom w sprawozdaniach finansowych. W wykrywaniu oszustw księgowych może być pomocne badanie sprawozdań przez biegłych rewidentów, ale jedynie w dużych firmach. W procesie powstawania, ograniczania i zapobiegania fałszerstwom księgowym może być wykorzystany program monitorowania i wykrywania nadużyć, określany jako „czerwone flagi”, który może zniechęcić zarówno pracowników, jak i zarząd firmy do oszustw. Skutecznym sposobem zapobiegania nadużyciom może być też audyt wewnętrzny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.07

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: