Object structure
Title:

Model biznesu w sprawozdawczości grupy kapitałowej działalności leczniczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Business model in the reporting of capital group of medical activity

Creator:

Chluska, Jolanta

Subject and Keywords:

skonsolidowane sprawozdanie finansowe ; model biznesu ; grupa kapitałowa ; działalność lecznicza ; consolidated financial statement ; business model ; capital group ; medical activity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 89-97

Abstrakt:

Podmioty gospodarcze, w tym prowadzące działalność leczniczą, ustalają swój model biznesu. Często realizacja modelu biznesu możliwa jest dopiero w ramach grupy kapitałowej. Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań modelu biznesu w grupie kapitałowej realizującej działalność leczniczą, zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności. Podmiotem badań były grupy kapitałowe notowane na rynku papierów wartościowych, sporządzające sprawozdanie skonsolidowane. Przedmiotem opracowania jest odzwierciedlenie modelu biznesu w grupie kapitałowej prowadzącej działalność leczniczą w sprawozdaniu skonsolidowanym. Jako narzędzia badawcze wykorzystano analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz przykład praktyczny sprawozdawczości skonsolidowanej. Analiza zawartości sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej działalności leczniczej pozwala stwierdzić, że zawiera ono ukierunkowane strategicznie elementy ujawnień charakteryzujące model biznesowy. Pełne odniesienie do realizowanego modelu biznesu wymaga jednak doprecyzowania i uzupełnienia, co zapewne uwarunkowane będzie nowym spojrzeniem na wymogi sprawozdawcze w tym zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.08

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: