Object structure
Title:

Próba określenia różnic kulturowych i ich wpływu na system rachunkowości w wybranych krajach w świetle koncepcji G. Hofstede i S. Graya

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

An attempt to define cultural differences and their impact on the accounting system in selected countries in the conceptual context of G. Hofstede and S. Gray

Creator:

Czerny, Małgorzata

Subject and Keywords:

uwarunkowania kulturowe ; determinanty rachunkowości ; systemy rachunkowości ; cultural dimensions ; determinants of accounting ; accounting systems

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 98-109

Abstrakt:

W niniejszym artykule podjęto próbę uchwycenia najważniejszych różnic kulturowych pomiędzy Polską a jej bezpośrednimi sąsiadami – Rosją i Niemcami, w kontekście Hofstede’owskich wymiarów kulturowych, a następnie powiązania ich z kulturalnymi determinantami rachunkowości w świetle koncepcji S. Graya. Zastosowano przy tym metodę studiów literaturowych i wnioskowanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.09

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: