Object structure
Title:

Rachunkowość jako źródło informacji o innowacjach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Accounting as a source of innovation information

Creator:

Dyhdalewicz, Anna ; Gmińska, Renata

Subject and Keywords:

innowacje ; sprawozdanie finansowe ; wartości niematerialne i prawne ; rachunkowość zarządcza ; innovation ; financial statement ; intangible assets ; management accounting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 122-132

Abstrakt:

We współczesnych warunkach globalizacji do wiodących czynników determinujących wzrost gospodarczy i społeczny należą wiedza i szeroko pojęte innowacje. Artykuł jest głosem w dyskusji na temat tego, czy rachunkowość jako system informacyjny dostarcza przydatnych informacji o realizowanych procesach innowacyjnych i ich efektach. Przedstawiono pojęcie innowacji i ich klasyfikację, problemy generowania informacji o innowacjach w sprawozdawczości finansowej, a także wskazano metody rachunkowości zarządczej zorientowane na zarządzanie innowacjami. Postawiona w artykule teza oraz zaprezentowane wnioski są oparte głównie na krytycznej analizie literatury przedmiotu z zakresu rachunkowości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.11

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: