Object structure
Title:

Wpływ czynników finansowych i pozafinansowych na wartość marki klubów piłkarskich – model ekonometryczny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial and nonfinancial factors influencing football club’s brand value – econometrical model.

Creator:

Garstecki, Dawid

Subject and Keywords:

marka ; wartość marki ; social media ; model ekonometryczny ; brand ; brand value ; econometrical model

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 143-155

Abstrakt:

Kluby piłkarskie to współcześnie dobrze prosperujące podmioty, które przyciągają kibiców, sponsorów oraz stacje telewizyjne. Osiągają znaczne przychody, ponoszą niebotyczne koszty utrzymania zespołu, a ich marki są powszechnie rozpoznawalne. Na wartość marki wpływ ma wiele czynników, które można podzielić na finansowe i pozafinansowe. Celem niniejszego artykułu jest budowa modelu ekonometrycznego określającego zależność wartości marki (BVt) klubów piłkarskich od czterech zmiennych niezależnych – przychodów z działalności komercyjnej (X1), wynagrodzeń zespołu (X2), liczby obserwujących w social media – na portalu Facebook (X3) i Tweeter (X4). Współczynniki modelu wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów za pomocą liniowej funkcji regresji, dokonano oceny dopasowania całego modelu i jego istotności oraz istotności zmiennych objaśniających. Przeprowadzone badanie pozwoliło zweryfikować postawione w pracy hipotezy o pozytywnej zależności wartości marki klubów piłkarskich od przychodów z działalności komercyjnej oraz obserwatorów na Facebooku i częściowo od liczby obserwujących na Tweeterze. Zmienna określająca wynagrodzenia zespołu okazała się statystycznie nieistotna, przez co hipoteza o dodatniej zależności wartości marki od liczby obserwujących klub na Tweeterze została odrzucona

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.13

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: